Connection

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Egypt, můj lid

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země. (Iz 19:23-24)

Více informací

Video pozvánka na konferenci

V čase, kdy nelze nevidět jasné Boží působení v obnově izraelského národa, o kterém Bible prorocky na tolika místech hovoří, bychom rádi umožnili také české, slovenské a polské církvi propojení nejen s tím, co úžasného se děje v samotném Izraeli, ale také v sousedních arabských zemích.

Více informací

Program konference Connection

Více informací

Shilo Ben Hod

Shilo Ben Hod, který přijal pozvání na konferenci Connection v Českém Těšíně, nahrál svou novou píseň “Daj li” (To mi stačí).  

Více informací

Saleem Shalash

Na konferenci ICEJ CONNECTION přivítáme arabského pastora Saleema Shalashe z Nazareta. V tomto videu se vám krátce představí

Více informací

Medailonky řečníků

Saleem Sleman Shalash je pastor sboru Home of Jesus the King v izraelském Nazaretu. Pastor Saleem se narodil v Nazaretu v arabské katolické rodině. V dospívání přestal chodit do kostela. Setkání s Bohem vedlo k jeho znovuzrození v roce 1994. Poté studoval na Bethlehem Bible College, kde získal bakalářský titul, a pokračoval v magisterském studiu teologie na Israeli College of the Bible v Netanji. V květnu 2018 obhájil doktorát z teologie na International Bible College v Los Angeles.

Více informací

Medailonky řečníků

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Proč Izrael?

Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! (Řím 3:1-2)

Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! (Řím 3:9)

Více informací