Pastor Israel Pochtar vede sbor v izraelském Ašdodu. Jeho touhou je zvěstovat evangelium v Izraeli, pracovat na smíření mezi Židy a Araby a pomáhat potřebným. Osobně se věnuje mladým vedoucím ve svém sboru a připravuje je na to, aby zakládali nové sbory a dokázali se postarat o praktické potřeby lidí. Pastor Israel pravidelně učí na různých biblických školách a cestuje po celém světě, aby vyprávěl o tom, co Bůh dělá v Izraeli.

 

Saleem Sleman Shalash je pastor sboru Home of Jesus the King v izraelském Nazaretu. Pastor Saleem se narodil v Nazaretu v arabské katolické rodině. V dospívání přestal chodit do kostela. Setkání s Bohem vedlo k jeho znovuzrození v roce 1994. Poté studoval na Bethlehem Bible College, kde získal bakalářský titul, a pokračoval v magisterském studiu teologie na Israeli College of the Bible v Netanji. V květnu 2108 obhájil doktorát z teologie na International Bible College v Los Angeles.