Peter Tsukahira

Peter Tsukahira je spoluzakladatel mesiánského sboru na Karmelu v Izraeli (Kehilat HaCarmel). Pochází se Spojených států, kde vystudoval biblickou školu Christ for the Nations v Texasu a univerzitu Tufts ve státě Massachusetts. V Izraeli žije řadu desetiletí a od roku 2000 vede biblickou školu Mount Carmel School of Ministry, jejímž hlavním cílem je budovat silné vztahy mezi věřícími v Izraeli a národech. Peter je výrazný učitel a mezinárodní řečník a autor mnoha knih, které pomáhají pochopit Boží srdce pro Izrael a charakter Božího království.

Henryk Wieja

Henryk Wieja je zakladatel a předseda představenstva Life and Mission Ministry a vedoucí křesťanské komunity Life and Mission. Henryk je povoláním lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a komplexní péče v polském Ustroni. Přednáší na školeních a seminářích na téma duchovního růstu, zdraví, manželského a rodinného poradenství a účinné pomoci v krizi. Je autorem řady knih.

Šílo ben Hod

Šílo ben Hod se narodil v Jeruzalémě v rodině Židů věřících v Ježíše jako Mesiáše. Od raného věku se věnuje hudbě, hraje na klávesy a na kytaru a od 15 let skládá písně a vede chvály.

Šílo se podílí na vedení chval v Sukat Halel, nejstarším z mnoha jeruzalémských domů modliteb, je součástí celosvětového hnutí domů modliteb (House of Prayer) a má na srdci kultivovat uctívání a vést věřící k navázání důvěrného vztahu k Bohu. Jeho vizí je pomáhat mladým hudebníkům v Izraeli i v zahraničí vstupovat do chval a uctívání.

Šílo vyrostl v izraelské kultuře, sloužil tři roky v armádě, je ženatý se Sárou. Dnes cestují po světě, slouží chválami a uctíváním a vyučují o Izraeli. Pravidelně se účastní křesťanských akcí a konferencí v Izraeli a v zahraničí. Je součástí izraelské komunity hudebníků Fellowship of Artists, jejíž vizí je produkovat originální izraelskou hudbu uctívání.

SOLU Israel

Základy SOLU byly položeny ve službě domu modliteb, kde se teenageři lační po Bohu začali každý týden setkávat k modlitbám a chválám. Z těchto setkání vyrostla nová služba vycházející z Izraele a mířící k národům. Solu je hebrejské slovo, které znamená „stavět“ a je použito v Bibli ve smyslu „budujte silnici a připravte cestu Páně“.

V roce 2021 Šílo ben Hod se svou manželkou Sárou a dalšími členy týmu otevřeli nový dům modliteb na samém pokraji Judské pouště, což vhodně ilustruje jejich vizi. Šílo k tomu říká: „Uvědomili jsme si, že v průběhu dějin vždycky existoval hlas volající na poušti – ať už to bylo v době Elijášově, ve službě Jana Křtitele nebo později ve službě rané církve. Nyní volá Pán nás, abychom zaujali toto místo v naší generaci a připravovali cestu pro Jeho příchod tím, že budeme budovat silnici svým životním stylem chval a uctívání.“