Co to je ICEJ Connection

ICEJ Connection je křesťanská konference o Izraeli a současném Božím díle na Blízkém východě určená věřícím všech denominací z České republiky, Slovenska a Polska.

Náš cíl:

- navázat spojení mezi Božím lidem ve střední Evropě a na Blízkém východě

- propojit věřící všech denominací s Izraelem

- ukázat na dílo smíření spojující Židy a křesťany, a zvláště Židy a Araby

- osvětlit spojení mezi biblickými proroctvími a realitou dnešního Izraele

- povzbudit křesťany k zapojení se do Božího díla obnovy Izraele

Kdy a kde:

Křesťanské centrum Český Těšín, 15. – 17. 2. 2024.

Hlavní řečníci:

Benjamin Berger, Církev Beránka na hoře Sion, Jeruzalém, Izrael

Shilo Ben Hod, vedoucí chval a kazatel mladé generace, Jeruzalém, Izrael

Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie, Ustroń, Polsko

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalém

Shilo ben Hod povede během konference chvály společně s dalšími židovskými a arabskými členy své skupiny Solu Israel.

 

První ročník konference ICEJ Connection se uskutečnil v Českém Těšíně v říjnu 2021. V únoru 2023 proběhl za velkého zájmu druhý ročník a na tyto úspěšné akce navazujeme přípravou třetího ročníku. Opět přineseme svědectví o dynamicky se vyvíjejícím Božím působení v Izraeli, o němž budou mluvit jeho přímí účastníci, Židé i Arabové. Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) je globální křesťanská organizace založená v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.