Co to je ICEJ Connection

ICEJ Connection je křesťanská konference o Izraeli a současném Božím díle na Blízkém východě. Naším cílem je:

- navázat spojení mezi Božím lidem ve střední Evropě a na Blízkém východě

- propojit věřící všech denominací s Izraelem

- ukázat na dílo smíření spojující Židy a křesťany, a zvláště Židy a Araby

- osvětlit spojení mezi biblickými proroctvími a realitou dnešního Izraele

- povzbudit křesťany k zapojení se do Božího díla obnovy Izraele

 

Hlavní řečníci:

Saleem Shalash, arabský pastor, Nazaret, Izrael

Shilo Ben Hod, vedoucí chval a kazatel mladé generace, Jeruzalém, Izrael

Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie, Ustroń, Polsko

Dan Drápal, teolog a publicista, senior Křesťanských společenství, Jeseník

Bohuslav Wojnar, pastor Apoštolské církve, Český Těšín

Peter Čuřík, pastor Slova života, Bratislava

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalém

Shilo ben Hod se svou manželkou Sarou také povedou během konference chvály.

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) je globální křesťanská organizace založená v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.

ICEJ přichází poprvé do střední Evropy (máme na mysli hlavně Českou republiku, Slovensko a Polsko) se svědectvím o Božím díle, o němž budou mluvit jeho přímí účastníci, Židé i Arabové. Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

Letošní konference je zamýšlena jako první ročník. Chceme založit tradici a zveme vás, abyste byli u toho.