Vážení přátelé!

 

V tomto roce chystáme další – už třetí – ročník konference pro české, slovenské a polské křesťany „ICEJ Connection“ v Českém Těšíně. S potěšením oznamujeme, že hlavním hostem bude nestor izraelského mesiánského hnutí Benjamin Berger. Účast dále potvrdil Šílo ben Hod se svou hebrejskou kapelou a účast potvrdil také arabský zpěvák Nizar Frances.

 

Tématem je význam židovského probuzení pro dnešní dobu ve světle verše apoštola Pavla z listu Římanům 11:15: Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!

 

Zapište si tedy termín: 15. – 17. 2. 2024.

 

Zaregistrujte se prosím zde: https://on.icej.org/Connection-2024

 

Registrační poplatek činí v případě platby:
od 1.12. do 31.1.2024:  650 Kč (26 Eur).

Registrace bude uzavřena dne 31.1.2024.
Dále bude možné registrovat se přímo na místě s poplatkem 800 Kč (32 Eur).

Dnem platby se rozumí datum připsání na bankovní účet ICEJ.

Platbu prosím proveďte:

- na korunový účet u FIO banky č. 2001528834/2010, variabilní symbol 139

- nebo v případě platby ze zahraničí na eurový účet u FIO banky:

IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX.

Zaregistrujte se prosím zde.