Vážení přátelé!

 

Jak jsme Vás již informovali – v únoru příštího roku chystáme další – už třetí – ročník konference pro české, slovenské a polské křesťany „ICEJ Connection“ v Českém Těšíně. S potěšením oznamujeme, že hlavním hostem bude nestor izraelského mesiánského hnutí Benjamin Berger. Účast dále potvrdil Šílo ben Hod se svou hebrejskou kapelou a pracujeme také na pozvání arabských křesťanů.

 

Tématem je význam židovského probuzení pro dnešní dobu ve světle verše apoštola Pavla z listu Římanům 11:15: Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!

 

Zapište si tedy termín: 15. – 17. 2. 2024.

 

Zaregistrujte se prosím zde.