Křesťanské centrum Český Těšín, Slovenská 1976/3

Téma:

Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých! (Řím 11:15)

Podtitul: Význam a role mesiánského židovstva v dnešní době

Hlavní řečník: Benjamin Berger, Jeruzalém

Program 

Čtvrtek 15. 2. 2024 18–20 hodin

16:00 – 18:00 Registrace účastníků

18:00 Úvodní večer, chvály: Šílo ben Hod a Nizar Francis

18:30 Biblický úvod: Duch svatý a Izrael Mojmír Kallus

18:50 Kázání: Benjamin Berger

19:40 Sbírka na službu a pobyt Benjamina Bergera

Informace, oznámení o knihách (KC ČT)

19:50 Závěr – chvály: místní skupina

Pátek 16. 2. 2024, 9–21 hodin

8:30 – 18:00 Registrace účastníků

9:00 Zahájení konference

Chvály: Šílo ben Hod a Nizar Francis

9:40 Benjamin Berger: svědectví o historii mesiánského hnutí

10:20 Moderované rozhovory (@ 20 minut)

Mojmír Kallus a Benjamin Berger: reflexe války v Gaze

Mojmír Kallus a Pavol Strežo (Zachariáš 8:23): Toward Jerusalem Council II

Mojmír Kallus a Henryk Wieja: mesiánské hnutí

Otázky a odpovědi

12:00 Informace o možnostech občerstvení apod. (KC ČT)

12:15– 14:30 Přestávka na oběd

14:30 Chvály: Šílo ben Hod a Nizar Francis

14:50 Svědectví Nizar Francis

15:30 Moderovaný rozhovor Mojmír Kallus a Šílo ben Hod: domy modliteb a smíření

16:00 Chvály, sbírka na službu a pobyt Šíla a Nizara

16:30– 19:00 Přestávka na večeři

19–21 hodin: Volný vstup

19:00 Chvály – Šílo ben Hod a Nizar Francis

19:20 Přivítání šabatu – Šílo a Benjamin

19:45 Kázání: Benjamin Berger

Sbírka na službu hostů

Chvály – místní skupina

21:00 ukončení programu
 

Sobota 17. 2. 2024, 9-14 hodin

8:30 – 10:30 Registrace účastníků

9:00 Chvály: místní skupina

9:20 Sbírka na náklady spojené s hosty

9:30 – 10:00 Představení ICEJ Jeruzalém, video – moderuje Mojmír Kallus

10:30 – 11:00 Představení ICEJ ČR – Radek Hejret, Karin Vik

11:00 - 11:30 Představení ICEJ SR – Peter Švec

11:45 chvály Šílo ben Hod a Nizar Francis

12:00 Závěry: moderovaný rozhovor Mojmír Kallus a Dan Žingor

13:00 Modlitby, chvály, závěr