Staňte se členy ICEJ

Přihlásit se můžete emailem na info@icej.cz

Členský příspěvek činí 500 Kč ročně. Členský příspěvek není (na rozdíl od darů) dle zákona o dani z příjmů odpočitatelný od základu daně.

Jaké jsou výhody členství?

  •  Podílíte se na práci ICEJ
  •  Jste rychle informováni o aktuálních výzvách a aktivitách prostřednictvím emailového zpravodaje „Listy z Jeruzaléma“
  •  Získáváte kvalitní tištěný, plnobarevný čtvrtletně vycházející časopis „Slovo z Jeruzaléma“, který obsahuje hloubkové analýzy aktuálního dění, podrobné reportáže o projektech ICEJ a unikátní historické texty.

Platba členských příspěvků:

Stávající členové obdrží vždy na počátku roku složenku s výzvou k obnovení členství. Noví členové, kteří se přihlásí v průběhu roku, obdrží informace o platbě a je jim přiděleno členské číslo.

Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Na žertvách 23, 180 00 Praha 8,

č. ú.:  2001528834/2010, Fio banka 

variabilní symbol: 113 specifický symbol: vaše členské číslo (je přidělováno po přihlášení a naleznete je na obálce s časopisem)

konstantní symbol: 379 (složenka), 558 (bezhotovostní převod).