Staňte se členy ICEJ

Podle stanov ICEJ ČR se podporujícím členem stává fyzická nebo právnická osoba, které souhlasí s cíli ICEJ (odkaz na cíle) a která práci ICEJ na základě vlastního rozhodnutí podporuje finančními příspěvky a dary (čl. 4 odst. 2 písm. b) stanov).

Přihlásit se můžete emailem na info@icej.cz

Členský příspěvek činí 500 Kč ročně. Členský příspěvek není (na rozdíl od darů) dle zákona o dani z příjmů odpočitatelný od základu daně.

Jaké jsou výhody členství?

 •  Podílíte se na práci ICEJ
 •  Jste rychle informováni o aktuálních výzvách a aktivitách prostřednictvím emailového zpravodaje „Listy z Jeruzaléma“
 •  Získáváte kvalitní tištěný, plnobarevný čtvrtletně vycházející časopis „Slovo z Jeruzaléma“, který obsahuje hloubkové analýzy aktuálního dění, podrobné reportáže o projektech ICEJ a unikátní historické texty.
 • Nově získáváte s členstvím také exkluzivní přístup k vybraným televizním pořadům ICEJ. Jakmile bude nový díl publikován na YouTube, dostanete jako členové exkluzivní odkaz, který vám toto video zpřístupní. 
 • Příklady televizních pořadů ICEJ TV

           Dálnice podle Izaiáše 19

 • Tom Craig vysvětluje, jak křesťané v Egyptě, Iráku, Libanonu a dalších zemích interpretují Izaiášovo proroctví z 19. kapitoly o tom, že „v onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země.“
 • Cesta snů

  Dokumentární pořad mapující příběh komunity etiopských Židů a jejich touhu po návratu do vlasti svých předků.

  Jeden nový člověk: Židé a Arabové v Izraeli

  Rozhovor s mesiánským pastorem z Tel Avivu Avim Mizrachim a arabským pastorem z Nazareta Saleemem Shalashem o tom, jak vypadá současná realita soužití Židů a Arabů v Izraeli.

  Virtuální prohlídky Izraele

  Ve spolupráci s cestovní kanceláří Sar-El Tours vám představíme různá místa v Izraeli z hlediska historie i současnosti. Uvidíte postupně například archeologické poklady Davidova Města, lokalitu Kasr- al-Jahúd u Jordánu, kde působil Jan Křtitel, nebo Údolí slz na Golanských výšinách, místo krvavých bitev z Jomkipurové války v roce 1973.

Platba členských příspěvků:

Stávající členové obdrží vždy na počátku roku složenku s výzvou k obnovení členství. Noví členové, kteří se přihlásí v průběhu roku, obdrží informace o platbě a je jim přiděleno členské číslo.

Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Na žertvách 23, 180 00 Praha 8,

č. ú.:  2001528834/2010, Fio banka 

variabilní symbol: 113 specifický symbol: vaše členské číslo (je přidělováno po přihlášení a naleznete je na obálce s časopisem)

konstantní symbol: 379 (složenka), 558 (bezhotovostní převod).