Connection

Medailonky řečníků

Pastor Israel Pochtar vede sbor v izraelském Ašdodu. Jeho touhou je zvěstovat evangelium v Izraeli, pracovat na smíření mezi Židy a Araby a pomáhat potřebným. Osobně se věnuje mladým vedoucím ve svém sboru a připravuje je na to, aby zakládali nové sbory a dokázali se postarat o praktické potřeby lidí. Pastor Israel pravidelně učí na různých biblických školách a cestuje po celém světě, aby vyprávěl o tom, co Bůh dělá v Izraeli.

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Egypt, můj lid

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země. (Iz 19:23-24)

Více informací

Konference se připravuje

Vážení přátelé,

stejně jako vy všichni sledujeme rychlý vývoj epidemie nového koronaviru. Zatím předpokládáme, že situace se během několika týdnů stabilizuje a konference se v plánovaném termínu 15. - 17. 10. v Třinci uskuteční. Pokračujeme v přípravách, máme potvrzené řečníky a nasmlouvané prostory.

 

Více informací

Video pozvánka na konferenci

V čase, kdy nelze nevidět jasné Boží působení v obnově izraelského národa, o kterém Bible prorocky na tolika místech hovoří, bychom rádi umožnili také české, slovenské a polské církvi propojení nejen s tím, co úžasného se děje v samotném Izraeli, ale také v sousedních arabských zemích.

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Proč Izrael?

Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! (Řím 3:1-2)

Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! (Řím 3:9)

Více informací
  • 1
  • 2