Smíření Židů a Arabů je realita

V Českém Těšíně proběhl druhý ročník konference ICEJ Connection

 

Ve dnech 16. – 18. 2. 2023 se v Českém Těšíně v prostorách Křesťanského centra uskutečnila druhá konference ICEJ Connection, jejímž cílem bylo přinést svědectví o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a poskytnout kvalitní biblické učení o významu židovského národa pro Boží plán záchrany světa. Konference se zúčastnilo na 300 věřících z Česka i Slovenska.

Hlavními řečníky byli Peter Tsukahira, významný biblický učitel a spoluzakladatel sboru Kehilat HaCarmel v Haifě, a Mojmír Kallus, předseda české pobočky a viceprezident ICEJ. V několika pódiových diskusích navíc vystoupili lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně Henryk Wieja, Šílo ben Hod a Hasan, arabský věřící z Libanonu, jehož identitu z bezpečnostních důvodů chráníme.

Podstatnou část konference tvořily chvály a uctívání v podání Šílo ben Hoda a jeho arabského kolegy, k nimž se připojovali také hudebníci z místních kapel. Šílo a Hasan hned od prvních minut uvedli přítomné do Boží přítomnosti. Známé písně zpívali střídavě v hebrejském a arabském překladu a prakticky tak dosvědčovali slova apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15)

Svědectví o duchovním pohybu v Izraeli i v Libanonu i o těžkostech, s nimiž se věřící musí potýkat, vedla k přímluvným modlitbám: za překonání polarizace v izraelské společnosti, za vymanění se Libanonu z moci Hizballáhu, za povzbuzení mladých věřících v celém regionu. Šílo ben Hod vyprávěl o tom, jak dnešní mladá generace věřících z židovských a arabských rodin se běžně spolu setkává, což vnímá jako zcela nový fenomén, který přispívá ke zlepšení vzájemných vztahů mezi oběma komunitami. Důležitou roli v tom hrají domy modliteb, které vznikají po celém Izraeli i v okolních arabských zemích. V uctívání a modlitbách tak nacházejí k sobě cestu potomci Izáka a Izmaele. Církev v Libanonu se modlí za Izrael a za to, aby historické přátelství, které pojilo už krále Davida a Chírama, se obnovilo v dnešní době a aby byl Libanon pro Izrael požehnáním, a nikoli hrozbou.

Program konference doplnily informace o projektech ICEJ v Izraeli, v České republice a na Slovensku a o zkušenostech z práce české a slovenské kanceláře ICEJ, které celou akci pořádaly za vydatné podpory místního sboru Apoštolské církve a dalších křesťanů z Českého Těšína. Těšit se můžete už dnes na další ročník, který plánujeme na stejném místě v termínu 15. – 17. 2. 2024.

ICEJ