(Video) Benhamin Berger - Nestor mesiánského hnutí v Izraeli vypráví svůj životní příběh, který změnil jeho život

(Video) Nizar Francis - řečník na konferenci Connection