Proč Izrael?

Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! (Řím 3:1-2)

Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! (Řím 3:9)

Není už rozdíl mezi Židem a Řekem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. (Gal 3:28)

Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4:11-12)

Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. (Řím 11:25-26)

Naším cílem je ukázat, jak jdou všechny tyto biblické výroky dohromady. Klíčem k pochopení Božího jednání je jeho věrnost. Vysvětlíme Boží plán s Izraelem a proč by toto téma mělo dnes křesťany zajímat.