Egypt, můj lid

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země. (Iz 19:23-24)

 

Vývoj na Blízkém východě nabírá na obrátkách. Od vypuknutí chaosu tzv. arabského jara se mnohé státy hroutí a tisícileté křesťanské komunity jsou existenčně ohroženy. Co je méně známé, je probuzení mezi Araby. Mnozí mají sny a vidění a přicházejí ke Kristu. Jak v Egyptě, tak na území starověké Asýrie pracují týmy inspirované Izaiášovou vizí. Uslyšíte neuvěřitelná svědectví o tom, jak dnes Bůh v těchto zemích jedná.