Connection novinky

V Českém Těšíně proběhl ve dnech 15. – 17. února 2024 třetí ročník konference „ICEJ Connection“, jejímž cílem je navázat spojení mezi Božím lidem ve střední Evropě a na Blízkém východě, propojit věřící všech denominací...

Třetí konference ICEJ Connection přinesla velké požehnání

Více informací

Nizar Francis - řečník na konferenci Connection

Nizar Frances je Arab s izraelským občanstvím. Stal se slavným zpěvákem známým v arabském světě, ale přes všechny úspěchy a možnosti, které mu život nabízel, pociťoval vnitřní prázdnotu. To se změnilo v roce 2005, kdy přijal Ježíše Krista jako svého spasitele a stal se křesťanem. Od roku 2014 působí v aktivní křesťanské službě prostřednictvím chval a uctívání.

Více informací
Téma: Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých! (Řím 11:15) Podtitul: Význam a role mesiánského židovstva v dnešní době      

Program konference Connection 2024

Více informací

Benjamin Berger

Nestor mesiánského hnutí v Izraeli vypráví svůj životní příběh, který změnil jeho život

Více informací
Jak jsme Vás již informovali – v únoru příštího roku chystáme další – už třetí – ročník konference pro české, slovenské a polské křesťany „ICEJ Connection“ v Českém Těšíně. S potěšením oznamujeme, že hlavním hostem bude nestor izraelského mesiánského hnutí...

Registrace Connection 2024

Více informací
Ve dnech 16. – 18. 2. 2023 se v Českém Těšíně v prostorách Křesťanského centra uskutečnila druhá konference ICEJ Connection, jejímž cílem bylo přinést svědectví o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a poskytnout...

V Českém Těšíně proběhl druhý ročník konference ICEJ Connection

Více informací
Česká a slovenská pobočka ICEJ vás srdečně zve na druhý ročník křesťanské konference ICEJ Connection, která se bude konat na česko-slovensko-polském pomezí v Českém Těšíně ve dnech 16. – 18. 2. 2023. Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev...

Pozvánka na druhý ročník křesťanské konference ICEJ Connection

Více informací
Klíčem k pochopení Božího jednání je jeho věrnost. Vysvětlíme Boží plán s Izraelem a proč by toto téma mělo dnes křesťany zajímat. Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha. Dílo smíření, které Pán...      

Hlavní témata konference ICEJ Connection 2023

Více informací
Registraci na konferenci ICEJ Connection v Českém Těšíně 16. – 18. 2. 2023 jsme otevřeli online (odkaz v článku) Registrace vám zaručí účast na celém programu: čtvrtek večer, pátek celý den a sobotu dopoledne. Počet míst je omezený, proto registraci neodkládejte a proveďte...

Registrace Connection 2023

Více informací

Medailonky řečníků 2024

Více informací