Connection novinky

Connection se odkládá

KONFERENCE CONNECTION SE ODKLÁDÁ

S ohledem na současná opatření vlády jsme nuceni oznámit, že konference ICEJ Connection se odkládá. Místo původně plánovaného termínu 15. – 17. 10. 2020 si prosím zapište do kalendáře termín 14. – 16. 10. 2021. Dá-li Pán a budeme živi, sejdeme se v Křesťanském centru v Českém Těšíně.

Více informací

Program konference Connection

ICEJ Connection 2020

PROGRAM KONFERENCE

Křesťanské centrum Český Těšín, Slovenská 1976/3

Více informací

Registrace

OZNÁMENÍ O ÚPRAVĚ PROGRAMU

Vzhledem k platným omezením cestování jsme nuceni oznámit, že plánovaná účast hostů z Izraele se pro tento rok ruší. Jsme s nimi ve spojení a požádali jsme je alespoň o krátký video pozdrav. Kromě toho připravujeme promítnutí několika rozhovorů s křesťany z Egypta a Íránu, které dokumentují bezprecedentní působení Božího ducha v těchto zemích.

 

Více informací

Shilo Ben Hod

Shilo Ben Hod, který přijal pozvání na konferenci Connection v Českém Těšíně, nahrál svou novou píseň “Daj li” (To mi stačí).  

Více informací

Saleem Shalash

Na konferenci ICEJ CONNECTION přivítáme arabského pastora Saleema Shalashe z Nazareta. V tomto videu se vám krátce představí

Více informací

Israel Pochtar

Na konferenci ICEJ CONNECTION přivítáme izraelského pastora Israele Pochtara z Ašdodu. V tomto videu se vám krátce představí

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Výzva křesťanům

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. (Ef 2:11-13)

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Úděl Izraele, svého lidu, změním

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal.‘ Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům.“ (Jer 16:14-15)

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Jeden nový člověk z Židů i z pohanů

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil, zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. (Ef 2:14-15)

 

Více informací

Medailonky řečníků

Saleem Sleman Shalash je pastor sboru Home of Jesus the King v izraelském Nazaretu. Pastor Saleem se narodil v Nazaretu v arabské katolické rodině. V dospívání přestal chodit do kostela. Setkání s Bohem vedlo k jeho znovuzrození v roce 1994. Poté studoval na Bethlehem Bible College, kde získal bakalářský titul, a pokračoval v magisterském studiu teologie na Israeli College of the Bible v Netanji. V květnu 2018 obhájil doktorát z teologie na International Bible College v Los Angeles.

Více informací