Odložená první křesťanská konference české a slovenské pobočky „ICEJ Connection“ se připravuje v termínu 14. – 16. 10. 2021 v Českém Těšíně. Doufáme, že epidemická situace ji letos umožní, všichni pozvaní zahraniční řečníci termín potvrdili.

Otevřeli jsme online registraci zde: on.icej.org/Connection2021 .

Registrační poplatek činí 790 Kč (29 Eur) pro osobu starší 15 let. Registrace bude uzavřena dnem 12. 10. 2021.

Registrační poplatek prosím zaplaťte na účet u FIO Banky č. 2001528834/2010, variabilní symbol 139. (Pro platby ze zahraničí IBAN CZ1120100000002001528834, SWIFT FIOBCZPPXXX).

Pokud se přihlašujete ze Slovenska, můžete zaplatit částku 29 Eur na účet ICE Slovensko,
č.ú. SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB).

Vaše přihláška se stává závaznou po obdržení platby, kterou Vám potvrdíme.

Registrace vám zaručí účast na celém programu: čtvrtek večer, pátek celý den a sobotu dopoledne. Počet míst je omezený, proto registraci neodkládejte a proveďte ji co nejdříve. Ubytování ani stravování nezajišťujeme. Registrační poplatek slouží na pokrytí přímých nákladů, zejména na cestovné a ubytování zahraničních hostů.

Na webu www.ICEJ.cz/Connection sledujte průběžně aktuální informace.

Tým ICEJ