Jeden nový člověk z Židů i z pohanů

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil, zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. (Ef 2:14-15)

A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. (Ef 2:18)

První církev tvořili Židé, ale brzy v ní převládli věřící z pohanských národů. Velká pravda o spojení obou v jedno byla po většinu historie církve spíše v pozadí. V posledních desetiletích jsme svědky vzniku mesiánských společenství, která se plně hlásí k evangeliu a současně si uchovávají židovský charakter.

Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha. Dílo smíření, které Pán mezi nimi koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ.