České ruce pro Izrael

Aktualizace 24.6.2024

Velká potřeba pomoci v Izraeli vyburcovala mnoho aktivních lidí po celém světě. S radostí jsme zjistili, že jednou z takových osob je Martina Igazová, z jejíž iniciativy bylo s týmem v rámci NF Nehemia zorganizováno již několik krátkodobých brigád v kibucu Mefalsim. Tuto aktivitu, která je pro nás i finančně přístupná, vřele doporučujeme. Martinu jsme požádali o zprávu z první cesty, která zachycuje mnohá svědectví, s nimiž se skupina setkala.

Válečný stav v Izraeli způsobil, že pomoc je nyní velmi potřebná především v kibucech a na plantážích, kde mají farmáři nedostatek pracovní síly. Pouze s pár dobrovolníky sbírají své plodiny opožděně a nedodávají je včas zralé na trh. A proto vznikl projekt České ruce pro Izrael.

Dostali jsme kontakt na vedoucího kibucu „M“. V březnu jsme s naším prvním průzkumným výjezdem zjistili, že jsme na správném místě a ve správný čas. Kibuc je jedinečný v tom, že ačkoliv byl útok teroristické skupiny Hamás do detailů naplánovaný, žádný z plánů nevyšel a nikdo zde nebyl vážně zraněn. Děly se zázraky, nad kterými člověk žasne při pomyšlení, jak mocně Bůh toto místo ochránil.

„Sedmého října asi v 6:30 ráno jsem se probudil za zvuku raket. Tento zvuk jsem slýchával od dětství, nikoliv však v takové síle. Letěly na Tel Aviv a další města. Probudil jsem ženu a rozhodli jsme se jít spolu s dětmi do úkrytu. Bylo to jako ve filmu. Najednou šílená rána, až se dům zatřásl. Raketa nám vletěla na půdu v místě naší ložnice asi deset sekund na to, co jsme zavřeli dveře úkrytu. Nic však nehořelo a ani raketa nevybuchla, celá půda byla přesto zdevastovaná. Poté jsme slyšeli alarm. Měli jsme štěstí,“ řekl jeden z hlavních ochránců kibucu, „No., 49 let“.

„Nechápali, co se děje. Najednou do domu mých přátel střílejí. Jeden z mých kamarádů se podíval z okna a viděl skupinu teroristů, která střílí do domu. Kulky prolétávaly doslova kolem nich. Ale žádná je nezasáhla. Poté teroristé vnikli dovnitř. Vytahali je ven. Kamarádi pochopili, že je chtějí unést. Teroristů bylo dost na to, aby nekladli nějaký odpor. Poslušně šli až před bránu. Pouze můj kamarád zahlédl protiteroristickou jednotku, jak se schovává za úkrytem. Navázal s nimi oční kontakt a ti mu dali pokyn, aby si všichni lehli. On to pochopil a dal náznakem najevo svým přátelům, aby si všichni najednou lehli. Jakmile to udělali, protiteroristická jednotka postřílela všechny stojící teroristy. Měli fakt velké štěstí,“ líčil nám jeden vietnamský pracovník z kibucu, „Jo., 30 let“.

„Jeden z jednotky IDF se dostal k vysílačce zabitého teroristy. Jelikož uměl arabsky, tak začal odposlouchávat, na čem se teroristé domlouvají. Pochopil, že mají v úmyslu zaútočit všichni najednou. Na základně měli kolem 10–12 velkých aut, ve kterých bylo minimálně po deseti teroristech. Byli už na cestě, aby ve velkém zaútočili na kibuc. Když vtom jim právě tento voják z IDF začal velet o změně plánu: „Musejí se všichni vrátit zpět na základnu.“ Skutečně všichni se vrátili. On mezitím volal na izraelské letectvo, aby okamžitě zasáhli, neboť velké množství teroristů bylo připraveno zaútočit na tento kibuc. Odpověděli mu, že nemohou zaútočit, protože se tam sdružují izraelští vojáci. Nakonec pochopili, že jsou to teroristé převlečení do izraelských uniforem. Nakonec to místo zasáhli. Měl štěstí, že se dostal k vysílačce,“ Vykládal spolu s dalšími zázračnými příběhy jeden z ochranky, který byl ten den rovněž v zásahu, „Jor., 35 let“. Slovo „štěstí“ se opakuje v příbězích znovu a znovu.

V kibucu žije zhruba tisíc obyvatel. Nyní tam větší část nebydlí. Mnozí čekají do června – až bude situace klidnější, tak se vrátí. My pro ně připravujeme a uklízíme terén, aby se vrátili do příjemného prostředí. Dlouhodobě byl kibuc vojensky uzavřený. Proto je zde práce s úpravami, ale ještě důležitější je povzbuzení a potěšení tohoto lidu. Také pomáháme místnímu farmáři na jeho avokádovém poli.

 Původní obyvatelé jsou z Argentiny a přišli v roce 1949, kdy založili tento kibuc. Poté začali zakládat další bratrské osady. Kibuc Mefalsim nese ve svém názvu význam „Razitelé cest“/ „Průkopníci“. Jako první průzkumný tým v rámci českého projektu jsme se ocitli v „průzkumné“ osadě, která byla Bohem zázračně ochráněna. Věříme, že má s tímto kibucem velkolepý plán, a skrze něj pak s dalšími osadami kolem hranic s Gazou.

Nyní jezdíme každý měsíc do této osady pomáhat v rámci projektu pod NF NEHEMIA. A závěr strávíme v Českém domě modliteb na Olivové hoře. Jste zváni se k nám připojit: modlitebně, finančně podpořit tento projekt nebo se zúčastnit výjezdu a pomoct na místě.

Je skvělé být součástí toho, když Tatínek pracuje! Díky Pánu Bohu jsme byli povzbuzením lidem v Mefalsim. Místní byli vděční, že jsme si vzali volno z vlastní práce a přijeli jsme jim pomoct. Uklízeli jsme dětská hřiště, parky, pracovali v sadě, sbírali odpadky – jak to jeden člověk z Mefalsim nazval – dělali jsme špinavou práci, ale mně to tak nepřišlo. Mefalsim vypadá jako botanická zahrada, všechno kvetlo a vonělo, zpívali nám papoušci nebo nám Avi pouštěl izraelskou dechovku a reggae. :D Mám radost, že jsme byli tam, kde nás Pán Bůh chtěl mít, že jsme u společného jídla mohli s místními lidmi mluvit o tom, co prožili 7. října a jak se mají teď. Mohli jsme být požehnáním a spoustu požehnání jsme přijali.“ Účastnice druhého výjezdu, Zuzana Vrajová.

Aktuálně je projekt rozdělen na části „kibuc“, „farmář“ a nově přemýšlíme o projektu „Oáza odpočinku pro rodiny“, kde chceme vzít rodiny z kibucu na týden do České republiky, aby si odpočinuly. Pokud vás projekt jakkoliv zaujal, napište na podpora@nehemia.cz.

Dodatek

Projekt „Oáza odpočinku pro rodiny“ se mezitím posunul do realizační fáze. Tento projekt má rekreační a ozdravný charakter zaměřený na izraelské rodiny z kibucu, který byl zasažený teroristickou skupinou Hamas 7. 10. 2023.

V první fázi jsme vybrali dvě rodiny (první rodina má pět dětí, druhá rodina čtyři děti, celkem 13 lidí), z nichž nejstarší synové jsou v armádě a otcové vojáci. Jedna z těchto rodin byla zasažena tím, že do jejich domu vletěla raketa hned poté, jakmile se schovali do úkrytu v den útoku. Předběžný termín jejich příletu a pobytu v České republice a v Německu je od 12. 8 do 18.8. 2024.

Potřebujeme:

Modlitby za moudrost v projektu a za rodiny

Finanční zabezpečení rodin (letenky, ubytování, dopravu, stravu) – počítáme s předběžnou částkou 250 000 kč

Dva devítimístné transportéry na týden

Církve, jednotlivce a dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do projektu (zajištění programu, stravy, …)

Zajištění ubytování v Praze (možnost buď u rodiny, pronájem domu nebo v hotelu)

Děkujeme, že se chcete do tohoto projektu zapojit. 

Podrobnosti najdete zde: www.nehemia.cz/oaza-odpocinku-pro-izraelske-rodiny/

Martina Igazová