Vychází osmý díl magazínu ICEJ Obrazy z Jeruzaléma Libanon má v Bibli pozitivní obraz. Týrský král Chíram, přítel Davidův, dodával Šalomounovi dřevo na stavbu chrámu. Verš v titulku je z Písně písní 4:8 a ilustruje Šalomounův vztah k sousední severní zemi. Možná vás překvapí, že navzdory dnešní společenské a hospodářské krizi žijí v Libanonu křesťané, kteří z těchto veršů čerpají naději. Jejich vize je, že novozákonní nevěsta přijde z Libanonu, a to určuje jejich postoj k Izraeli. Zní to jako pohádka? Přijeďte v únoru do Českého Těšína, kde budete svědky toho, jak věřící z Izraele a z Libanonu slouží společně a klanějí se Hospodinu, Bohu Izraele, v duchu a v pravdě. Pozvánka na druhý ročník konference Connection ve dnech 16. – 18. 2. 2023 je hlavním tématem nového dílu magazínu ICEJ. Představíme hlavní hosty, biblického učitele Petera Tsukahiru a Šílo ben Hoda, který spolu s manželkou a bratrem Hasanem povede chvály. Nechybí nová píseň Šílovy skupiny Solu Israel, přehled aktivit ICEJ za uplynulý rok a první díl nového seriálu, v němž představujeme křesťanské osobnosti, které už před staletími očekávaly obnovu Izraele v jeho dávné vlasti.