PŘIPRAVTE CETU PÁNU!

Svátek stánků 2020

2. – 8. října 2020

Navzdory koronakrizi připravuje ICEJ letos oslavu Sukótu stejně jako každý rok od roku 1980. Bude mít pouze jinou formu, která umožní účast i mnohým, pro které je cesta do Izraele jinak těžko dostupná. Celá sedmidenní oslava bude totiž online. Připojte se k účastníkům z desítek zemí světa i vy.

Po sedm dnů budete mít možnost sledovat každý večer dvouhodinový živý přenos z Jeruzaléma a dalších atraktivních lokalit v Izraeli, chválit Boha spolu s místními hebrejskými skupinami, poslechnout si inspirující krátká poselství v podání izraelských i zahraničních kazatelů a dozvědět se také z první ruky, jaká je duchovní situace v Izraeli i v okolních zemích.

Nadto získáte přístup k desítkám předtočených seminářů, které budou dostupné až do konce tohoto roku. Jsou mezi nimi série biblického vyučování o základech křesťanského sionismu a Božího plánu pro Izrael, úvahy o prorockém významu dnešních událostí, svědectví o probuzení v Egyptě a Libanonu, rozhovory s odborníky na mezinárodní právo, přednášky o antisemitismu a mnoho dalších témat.

Vysílání vás zavede na místa v Izraeli, která možná neznáte:
Kasr al-Jahúd – místo na břehu Jordánu, kde podle tradice kázal a křtil Jan Křtitel a kde jím byl pokřtěn Pán Ježíš
Zahradní hrob – odkud bude přenášena bohoslužba s Večeří Páně
Chuldiny schody – ve starověku hlavní přístup na Chrámovou horu v Jeruzalémě
Davidova citadela – poblíž Jaffské brány v hradbách Starého Města

 

I vy se můžete letos vypravit na Sion


Oslava svátku stánků je součástí celosvětového hnutí v církvi spočívající v obnově povědomí o židovských kořenech křesťanské víry. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém ji pořádá od svého založení v roce 1980. Za čtyři desítky let se stala největší mezinárodní křesťanskou akcí v Izraeli.

Také letos očekáváme rekordní účast, protože online formát snižuje finanční náročnost. Namísto nákladů spojených s cestou do Izraele můžete sledovat celý program z pohodlí svého domova nebo se skupinou ve vašem společenství.

Na co se můžete těšit:

 • Sedm dnů živých programů vysílaných z Jeruzaléma vždy ve 20 hod. SEČ
 • Úvodní večer od břehů Jordánu z Kasr al-Jahúd v pátek 2. října
 • Prezentace desítek zemí ze všech kontinentů v sobotu 3. října
 • Rytmy Afriky a klip o české pobočce v neděli 4. října
 • Chvály a slovo požehnání pro Izrael z Egypta, Jordánska a Libanonu v pondělí 5. října
 • Reportáž o moderním zázraku alije, přistěhovalectví do Izraele, v úterý 6. října
 • Představení Jad Va-šem a aktivit proti antisemitismu ve středu 7. října
 • Rozhovory s ortodoxními i mesiánskými Židy o duchovní obnově Izraele ve čtvrtek 8. října
 • Nepřetržitá modlitební stráž po celých sedm dnů svátku

 

K tomu všemu a desítkám seminářů získáte přístup registrací. Živé programy budou tlumočeny z angličtiny do ruštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny a čínštiny.

Vstupenka na tuto online akci včetně přístupu ke všem programům až do 31. 12. 2020 stojí 1100 Kč.
Registrujte se online do 25. 9. na adrese: http://on.icej.org/Feast2020-CZ

Po zaplacení poplatku Vám bude zasláno přístupové heslo, kterým se přihlásíte do online platformy, na níž se bude program vysílat. Není k tomu potřeba instalovat žádný software nebo aplikaci.

Prorok Zachariáš (Zach 14:16) hovoří o tom, že přijde den, kdy „všichni, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků“. Připojte se k těm, kteří tuto prorockou vizi uvádějí v realitu už dnes!

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naši kancelář na icej@ecn.cz .

Staňte se členy ICEJ

Jestliže chcete práci ICEJ podporovat dlouhodobě a souhlasíte s našimi cíli, nabízíme vám členství v ICEJ. Členský příspěvek činí 500 Kč ročně.

Jaké jsou výhody členství?

 • Podílíte se na práci ICEJ
 • Získáváte kvalitní tištěný, plnobarevný čtvrtletně vycházející časopis „Slovo z Jeruzaléma“, který obsahuje hloubkové analýzy aktuálního dění, podrobné reportáže o projektech ICEJ a unikátní historické texty.

Máte-li zájem o členství, napište nám na icej@ecn.cz a uveďte svou korespondenční adresu, na kterou vám časopis máme zasílat. S prvním číslem obdržíte složenku a instrukce k platbě.