První křesťanská konference české a slovenské pobočky „ICEJ Connection“ se bude konat v termínu 14. – 16. 10. 2021 v Českém Těšíně. Naším cílem je, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

Obnova Izraele v historické domovině židovského lidu je bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Naší motivací je zprostředkovat spojení (connection) s Božím dílem v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a denominací. Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha, dosvědčující slova apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) Dílo smíření, které Pán mezi nim koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ.

Přípravy probíhají podle plánu, ze zahraničních hostů jsou potvrzeni arabský pastor Saleem Shalash a Shilo ben Hod s manželkou Sarou z Izraele, a dále lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně Henryk Wieja. Dále vystoupí teolog a publicista Dan Drápal, pastor Apoštolské církve v Českém Těšíně Bohuslav Wojnar, pastor Slova života z Bratislavy Peter Čuřík a viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ Mojmír Kallus.

Podle současných epidemických pravidel platí pro shromáždění ve sboru Křesťanské centrum Český Těšín pravidla pro bohoslužby. Stručně řečeno, platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy a dezinfikovat si ruce.

Online registrace je otevřena do 12. 10. 2021. Počet míst je omezený, proto registraci neodkládejte a proveďte ji ještě dnes. Odkaz na registrační formulář: on.icej.org/Connection2021

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.

ICEJ