Navštivte Izrael letos virtuálně

Připojte se k celosvětové křesťanské oslavě Svátku stánků

Proč se křesťané zajímají o Svátek stánků? V církvi celosvětově roste povědomí o potřebě návratu k hebrejským kořenům křesťanství. Oslava tohoto biblického svátku je inspirací pro věřící jakékoli denominace. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém pořádá tyto akce od svého založení v roce 1980. Vzhledem k stále platným omezením cestování do Izraele bude tato sedmidenní oslava i letos probíhat online, v přímých přenosech z Jeruzaléma i dalších míst v Izraeli. Téma letošního ročníku zní: Dny proroka Eliáše.

Zveme Vás k účasti na této virtuální akci: budete sledovat po osm dnů denně dvouhodinový živý přenos z Izraele. Podíváte se do Kumránu na březích Mrtvého moře, budete svědky defilé desítek národů na chrámových schodech v Jeruzalémě, kudy chodil Ježíš i apoštolové, budete spolu s místními hebrejskými skupinami chválit Boha v Kafarnaum na březích Galilejského jezera a navštívíte i horu Karmel v Haifě, dějiště konfrontace proroka Eliáše s falešnými proroky. Každý den uslyšíte inspirativní poselství předních vůdců křesťanského světa ze všech kontinentů a rozhovory se zajímavými lidmi z Izraele. V případě, že vám nevyhovuje vysílací čas (15–17 hodin SEČ), můžete si tyto pořady pustit kdykoli později ze záznamu.

Navíc získáte přístup k desítkám seminářů. Jsou mezi nimi série vyučování o biblických svátcích Izraele, o vztahu mezi Izraelem a církví, semináře o aktuální situaci v Izraeli a na Blízkém východě, úvahy o prorockém významu dnešních událostí, úchvatná svědectví o probuzení v Egyptě, Libanonu a Íránu, rozhovory s vůdci mesiánských a arabských sborů v Izraeli a mnoho dalších.

Živé programy budou tlumočeny do češtiny nebo slovenštiny, semináře budou k dispozici v hlavních světových jazycích.

Tady je přehled programu jednotlivých dnů:

•             Defilé národů na chrámových schodech v Jeruzalémě v pondělí 20. září

•             Po stopách Ježíšových: vysílání z Kafarnaum od břehů Galilejského jezera v úterý 21. září

•             Dny Eliášovy: vysílání od Mrtvého moře z Kumránu ve středu 22. září

•             Večeře Páně v prostorách Zahradního hrobu v Jeruzalémě ve čtvrtek 23. září

•             Modlitby za národy z Jeruzaléma v pátek 24. září

•             Město velikého krále: přímý přenos z Jeruzaléma v sobotu 25. září

•             Dálnice podle Izaiáše 19: Svědectví o probuzení v arabských zemích v neděli 26. září

•             Obnova Božího oltáře: závěrečné shromáždění na Karmelu v Haifě v pondělí 27. září

•             Nepřetržitá modlitební stráž po celých sedm dnů svátku

Můžete si vybrat ze dvou kategorií vstupného:

•             Základní vstupné ve výši 1100 Kč vám zajistí přístup ke všem programům po 90 dnů

•             Prémiové vstupné ve výši 2200 Kč vám prodlouží přístup na dobu 9 měsíců, a kromě toho obdržíte exkluzivní tištěný kalendář na rok 2022 s fotografiemi z Izraele.

Registrovat se můžete až do 10. 9., doporučujeme ale rozhodnout se co nejdříve, abyste včas dostali přístupový kód, kterým se přihlásíte do speciální aplikace, v níž bude celý program vysílán, a mohli si toto prostředí v klidu vyzkoušet. 

Online přenos nabízí zajímavou možnost uspořádat společný večer (nebo i několik večerů) spojený se sledováním některého z programů. Můžete svolat své vlastní shromáždění, doplnit je chvalami a modlitbami a pak se připojit a sledovat přímý přenos z Jeruzaléma.

Rozhodnutí ponecháváme zcela na vás, za skupinové sledování nepožadujeme žádný příplatek. V případě, že se rozhodnete takovou akci uspořádat, máme jen dvě prosby:

•             Dejte nám vědět o pořádání akce a pošlete nám nějaké fotografie a údaj o přibližném poštu účastníků na info@icej.cz

•             Uspořádejte sbírku na potřeby ICEJ

Registrační formulář najdete zde: on.icej.org/FOT2021-CZ