Stretnutie Vrba-Wetzler Memoriálu 7. 8. 2021 – Skalité | Žilina

 

„Pripomíname hrdinov minulosti, pre generácie budúcnosti.”

 

10.00–13.00      Obec Skalité, stretnutie pri obecnom úrade 

                                            Začatie vytyčovania náučného chodníka na trase pochodu Vrba-Wetzler Memorial,

                                            odhalenie prvých troch informačných tabulí, recepcia na obecnom úrade 

 

13.06–14.07      Železničná stanica Skalité 

                                            Cesta vlakom do Žiliny (prípadne presun vlastnou dopravou) 

 

15.00–17.00      Nadácia POLIS, Žilina, Mariánske námestie 31 

                                            Trialóg o bielych miestach a čiernych škvrnách v pamäti, diskusia s hosťami:

                                            Robert Kirchhoff, Miro Tóth, Fedor Gál

 

                                            Trialóg nielen o skladbe Black Angels Songs a filme Konšpirácia ticha, ale aj 

                                            o prenose individuálnej a kolektívnej traumy a rizikách recidívy. Hudobná ukážka: 

                                            Sláčikové kvarteto Dystopic Requiem Quartet v zložení Andrej Gál – violončelo, 

                                            Peter Zwiebel – viola, Anna Veverková – husle,  Davida Danel – husle.

 

17.30–18.15      Hollého ulica č. 9, Žilina

                                            Otvorenie Pamätnej izby, spojené s jej prehliadkou  

 

18.30–20.00      Nová synagóga Žilina - kaviareň 

                                            Rozprávanie o Pamätnej izbe, o Vrbovi a Wetzlerovi aj Memoriale, 

                                            spoločný mini-raut 

 

20.00–22.00      Nová synagóga Žilina - Sphéra 

                                            Koncert vo Sphére – Black Angels Songs, Miro Tóth 

 

Namiesto tradičného pochodu „Po stopách hrdinov“ sa komunita a priaznivci Vrba-Wetzler Memorialu stretávajú v obci Skalité a v Žiline na spoločnom celodennom programe, v partnerstve s žilinskou župou, mestom Žilina, ŽNO Žilina, obcou Skalité, Nadáciou Polis, Neologickou Synagógou a projektom Žilina-Beskydy 2026.

Pozývame širokú komunitu VWM a taktiež verejnosť.

 

Viacej info:

http://vrbawetzler.eu/lang_cs/aktualita/81/