Stanovisko ICEJ k rozhodnutí ICC

Jeruzalém, 8. února 2021

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se staví proti selektivnímu rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), který v rozporu se zásadami mezinárodního práva hodlá rozšířit svou pravomoc, aby mohl posoudit obvinění Izraele z údajných válečných zločinů. Tento předpojatý krok namířený proti jedinému židovskému státu vyvolává důvodné podezření, že Soud je motivován antisemitismem.

ICEJ konstatuje, že toto rozhodnutí je zcela absurdní: Izrael, který ani není členem ICC, má zavedeny vlastní seriózní a aktivní soudní mechanismy, které jakékoli zločiny tohoto druhu postihují, zatímco Palestinci ani nesplňují kritéria suverénního státu podle Římského statutu, jímž se tribunál řídí. Mezinárodní trestní tribunál proto nemá aktivní legitimaci ani pravomoc vyšetřovat Izrael a rozhodovat o údajných válečných zločinech na takzvaných okupovaných územích.

„Zdá se, že tribunál podlehl extrémní horlivosti zvláštní prokurátorky a tím, že posvětil její snahu obžalovat izraelské občany na základě neplatných a neudržitelných obvinění, dopouští se pokřivení mezinárodního práva,“ řekl prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „ICC dnes a denně nechává bez povšimnutí chování brutálních režimů, jako je Írán a Sýrie, které páchají strašlivá zvěrstva vůči vlastnímu obyvatelstvu, a namísto toho chce stíhat Židy za to, že si stavějí balkony na svých domech ve východním Jeruzalémě, jako by šlo o nacistické válečné zločince. ICEJ bude ve své celosvětové síti národních kanceláří vyzývat členské státy ICC, aby toto odporné rozhodnutí odmítly a prohlásily za neplatné.“

David Parsons, hlavní mluvčí a viceprezident ICEJ