Zveme vás k partnerství v potírání antisemitismu a zápase o pravdu 
 
Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“, která se koná v neděli 16. dubna 2023.