ICEJICEJ  

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
Česká pobočka

IBCJ 2013
Staronová šance
Všichni Jsme Lidi - staronová šance
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém ICEJ

bylo založeno v Jeruzalémě v roce 1980 jako reakce křesťanů na slovo proroka Izaiáše 40:1-2

„Potěšujte můj lid“,
  říká váš Bůh.
„Mluvte k srdci Jeruzaléma,
  provolejte k němu:
  Čas jeho služby se naplnil,
  odpykal si své provinění.
  Vždyť z Hospodinovy ruky
  přijal dvojnásobně
  za všechny své hříchy.“


Zprávy

Aktuality

8.10.2013 Stanovisko ICEJ k debatě o ambasádě ČR v Jeruzalémě

15.6.2012 ICEJ Vás zve na Svátek stánků v Izraeli

30.5.2012 Pozvánka na Temlp Fest Ostrava

22.1.2012 Oznámení: Tisková zpráva: Odpor proti nenávistným slovům v mešitě vyústil v petici , dokumenty pro média: icej-petice-proti-rasove-nesnasenlivosti.zip

Komentáře, atd.

Pochod vzpomínek a naděje  Kdo jsme Služba Izraeli Svátek stánků Česká pobočka Slovo z Jeruzaléma