Beeri_hostage_board

Česká pomoc kibucu Be’eri pokračuje

Aktualizace k 8. březnu 2024

Jak už jsme informovali, všechny příspěvky z České republiky na pomoc Izraeli po masakru Hamásu směřují k obnově zničeného kibucu Be’eri. Tato vesnice, kde bylo zabito 97 lidí včetně dětí a 30 dalších odvlečeno do zajetí (z nichž dvacet bylo zatím propuštěno), se pro Izrael stává podobným symbolem, jakým jsou pro nás Lidice. Podle posledních zpráv začínají práce na odklízení trosek. Podle odhadu byla polovina všech obydlí do základů vypálena.

Obyvatelé byli evakuováni do hotelu David u Mrtvého moře a předpokládá se, že v létě se přestěhují na jeden až dva roky do kibucu Chacerim, který se nachází blíž k jejich původnímu domovu. Kdy se budou moci vrátit domů ještě není možné odhadnout. Náklady na obnovu zničeného kibucu se odhadují na 3,5 miliardy korun.

V první fázi jsme společně s českou a slovenskou kanceláří Židovského národního fondu (JNF-KKL) vybrali peníze na pořízení nové vojenské sanitky. ICEJ Česká republika věnovala na tento účel polovinu celkové částky, 89 000 dolarů. Sanitka je už v provozu a nese poděkování v češtině, hebrejštině a angličtině.

V dalším kroku jsme vybrali 40 000 dolarů na pomoc vzdělávacím potřebám kibucu. V mírových dobách zde žilo 335 dětí ve školním věku od 6 do 18 let, o něž se staralo 70 učitelů a vychovatelů. Kibuc zajišťoval kromě výuky také množství mimoškolních aktivit pro všechny věkové skupiny. Děti teď jezdí do školy v Ein Gedi a předpokládá se, že celý příští školní rok stráví v Chacerim. Zbývá však postarat se o mimoškolní aktivity, a také o předškolní děti.

Právě pro tyto účely bylo nalezeno řešení, s kterým jsme nyní pomohli: zaplatili jsme dvě mobilní třídy, které budou využívány jako prostory pro výuku i různé kroužky pro mladší žáky nebo předškoláky. Mají podobu bílých jurt, jsou uvnitř vybaveny stoly, židlemi a dalším nábytkem a zařízením. Cílem je umožnit kontakt s venkovním prostředím a vytvořit pocit bezpečí a návratu do normálního života, i když v provizorních podmínkách. Tyto mobilní třídy pak mohou s kibucem cestovat na další místa, kam budou obyvatelé přestěhováni, a mohou být využity i poté, až se všichni vrátí domů. Oficiální předání dvou mobilních tříd proběhlo za účasti reportérů České televize 6. března 2024.

Jsme neustále v kontaktu s vedením kibucu, od kterého dostáváme pravidelně aktualizované seznamy potřeb. Dohodli jsme se, že v dalším kroku se zaměříme na jednu z největších současných bolestí, jíž je psychoterapeutická pomoc a úleva od stresu a traumat. Budeme vybírat peníze na podporu odborných pracovníků, kteří se starají o sirotky. V důsledku masakru 7. října v kibucu osiřelo 31 dětí. Naše pomoc umožní zaplatit tyto pracovníky, kteří se o děti denně starají. Tento projekt je časově otevřený, proto budeme jeho průběh každý měsíc vyhodnocovat, abychom měli jistotu, že naše pomoc je stále aktuální. Podle možností a s respektováním nutné ochrany osobnosti budeme přinášet příběhy těchto dětí.

Děkujeme vám za vaši vytrvalou a mimořádně štědrou pomoc.  

Dary můžete posílat na účet ICEJ č. 2001528834/2010, var. symbol 106; pokud budete chtít potvrzení o daru, napište prosím do zprávy pro příjemce svůj email, nebo online zde:

on.icej.org/Pomoc-Izraeli

Děkujeme! Za ICEJ ČR Mojmír Kallus