Vážení přátelé,

Ve spolupráci s Českým centrem Tel Aviv si Vás dovolujeme pozvat k účasti na významném projektu spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael, mezi českou a izraelskou společností a mezi křesťany a židy.

 

Vyhlašujeme tímto

celostátní sbírku na projekt

 

Česká věž – rozhledna v Jeruzalémě

 

Stavba ve výši pětiposchoďového domu mění siluetu Jeruzaléma a zanechá zde nepřehlédnutelnou českou stopu zvýrazňující dlouhodobé nadstandardní vztahy obyvatel našich zemí.

 

Věž – rozhledna bude umístěna v areálu známé budovy bývalého leprosária Hansen House, založeného křesťany jako sanatorium pro léčbu lepry, která svému účelu sloužila až do poloviny minulého století (viz nápis Jesus Hilfe v průčelí budovy – obrázková příloha níže). Dnes je tato budova centrem velmi čilého uměleckého života Jeruzaléma, zvýrazněného ještě bezprostřední blízkostí Jeruzalémského divadla.

 

Projekt jak svým pojetím, tak umístěním v centru kulturního dění Jeruzaléma bude místem setkávání umělců, studentů, obyvatel i návštěvníků tohoto mimořádného města. Jeho autorem je významný český a i v Izraeli dobře známý architekt Martin Rajniš. Rozhodl se svou práci na tomto díle věnovat Jeruzalému darem.

 

Vaše jméno jako dárce, jméno Vaší organizace, či jméno Vašeho sboru či farnosti, bude, pokud si to budete přát, zaneseno do seznamu dárců, který bude umístěn do základů stavby. Potřebné finance je potřeba darovat co nejrychleji, neboť termín výroby celé konstrukce, přeprava objektu do Jeruzaléma a jeho instalace se rychle blíží. Hlavním koordinátorem projektu je Lukáš Přibyl, ředitel Českého centra Tel Aviv.

 

Odkaz na podrobnosti o tomto projektu:

https://drive.google.com/open?id=0B6eyaCWJCzEMMHpSNkhaREFrNjA

 

Celkové náklady projektu činí cca 6 mil. Kč. K dokončení zbývá získat ještě 1,4 mil. Kč.

 

Své příspěvky můžete posílat na účet české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém:

 

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 3747530257/0100

Variabilní symbol: 105

 

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím, dle svého rozhodnutí, jméno či název dárce.

 

S úctou

 

RNDr. Mojmír Kallus                                                                                                   Ing. Karel Sedláček

Předseda ICEJ                                                                                                             Výkonný ředitel ICEJ